PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Dariusz Michalski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 307

Telefon: 789441788

Telefon: 683282670

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: