PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Dyscypliny naukowe:
nauki fizyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-4351-8489

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Fizyki / Zakład Modelowania Procesów Fizyko-Chemicznych

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra

Pokój: 405

Telefon: 789441937

Adres E-mail:

Strona www: www.if.uz.zgora.pl/~drzewin/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Fizyki i Astronomii
Dziekan Wydziału