PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Tadeusz Butrymowicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15, 65-516, Zielona Góra

Pokój: pok. 02

Telefon: 683282395

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: