PERS - System Informacji o Pracownikach

Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr inż. Tadeusz Butrymowicz
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!