PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Radosław Skrobania

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Uniwersytecki Ogród Botaniczny

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 8

Telefon: 601902290

Telefon: 683283093

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin