PERS - System Informacji o Pracownikach

Uniwersytecki Ogród Botaniczny

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Radosław Skrobania
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Włodzimierz Alawdin
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!