PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Hanna Lechów

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15 Zielona Góra

Pokój: 013

Telefon: 683282571

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: