PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Janusz Adamczyk

Dyscypliny naukowe:
ekonomia i finanse; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-9563-2646

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 150

Telefon: 683282237

Adres E-mail:

Strona www: www.wez.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik