PERS - System Informacji o Pracownikach

Jan Decker

Stanowisko: Kierowca

Jednostka: Kanclerz / Dział Zaopatrzenia / Sekcja Transportu

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 105

Telefon: 603424268

Strona www: www.dz.uz.zgora.pl/sekcja-transportu/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: