PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Zaopatrzenia

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr inż. Mariusz Więckowski
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!