PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką / Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii / Sekcja Komercjalizacji

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 03F

Telefon: 789441708

Adres E-mail:

Uwagi: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Badań, specjalista ds. Komercjalizacji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Budowy Maszyn i Bezpieczeństwa

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 107

Telefon: 789441467

Telefon: 789441357

Adres E-mail:

Uwagi: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Badań, specjalista ds. Komercjalizacji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: