PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Budowy Maszyn i Bezpieczeństwa

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. inż. Piotr Kuryło
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!