PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Wioletta Judzińska

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Kanclerz / Dział Analiz i Planowania

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 313

Telefon: 789441917

Telefon: 683282898

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: