PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Analiz i Planowania

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik inż. Wioletta Judzińska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!