PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Kaja Rostkowska-Biszczanik

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7997-4649

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Rektor / Biuro Promocji / Akademickie Media Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 19

Telefon: 683287880

Telefon: 683284704

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.wzielonej.pl

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 19

Telefon: 3284704

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: