PERS - System Informacji o Pracownikach

I.Filologii Polskiej-Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach-Pracownia Dziennikarstwa

Adres:
Dom Studenta "Vicewersal"
al. Wojska Polskiego 65 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 16

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/instytut/pracownie/pracownia-dziennikarstwa

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Kaja Rostkowska-Biszczanik
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!