PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Witold Kobyłecki

Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Pracownia Inżynierii Elektrycznej

Adres: A-37 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 9, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 104

Telefon: 797977235

Adres E-mail:

Uwagi: Administrator Instytutowej Sieci Komputerowej.

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki