PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Witold Kobyłecki

Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Pracownia Inżynierii Elektrycznej

Adres: A-09 - Hala Laboratoryjna WEIiT, prof. Z. Szafrana 25 Zielona Góra

Pokój: A37 - 104

Telefon: 797977235

Adres E-mail:

Uwagi: Administrator Instytutowej Sieci Komputerowej.

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki