PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Witold Kobyłecki

Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Pracownia Inżynierii Elektrycznej

Pokój: 104

Telefon: 797977235

Adres E-mail:

Uwagi: Administrator Instytutowej Sieci Komputerowej. A37 Hala Laboratoryjna IAEE Campus A, prof. Z. Szafrana 9

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki