PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Adam Kempski

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6510-7189

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Systemów Elektroenergetycznych

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 417

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki