PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Iwona Grobelna

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0912-2958

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Elektroniki i Energoelektroniki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 227

Telefon: 683282707

Telefon: 683282538

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki