PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Piotr Jachimowicz

Dyscypliny naukowe:
nauki fizyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-5171-0905

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Fizyki / Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 410

Telefon: 789441874

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: