PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

Dyscypliny naukowe:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7312-0033

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15 Zielona Góra

Pokój: pok.107,103 A

Telefon: 683282541

Telefon: 683282406

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: