PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Joanna Juszczyk

Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Budownictwa / Laboratorium Instytutu Budownictwa

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 111, 110

Telefon: 683284776

Telefon: 789442179

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral