PERS - System Informacji o Pracownikach

Laboratorium Instytutu Budownictwa

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr inż. Aleksandra Powchowicz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!