PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Barbara Rybicka

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Kanclerz / Dział ds. Inwentaryzacji

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 7

Telefon: 603454510

Adres E-mail:

Strona www: http://www.adm.uz.zgora.pl/struktura/kanclerz/dzial-ds-inwentaryzacji/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: