PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Barbara Rybicka

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Kanclerz / Dział ds. Inwentaryzacji

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 24

Telefon: 603454510

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: