PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział ds. Inwentaryzacji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik inż. Barbara Rybicka
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!