PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Karolina Godzisz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Główny specjalista

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 103

Telefon: 2637

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: