PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Ewa Witczak

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Kanclerz / Dział Zaopatrzenia / Sekcja Obiegu Dokumentów

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 110

Telefon: 683282891

Telefon: 789441915

Adres E-mail:

Strona www: www.dz.uz.zgora.pl/sekcja-zamowien/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: