PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Wolfgang Brylla

Dyscypliny naukowe:
literaturoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0840-3333

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Literaturoznawstwa Niemieckiego

Pokój: 235

Telefon: 683283146

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: