PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Arkadiusz Tyda

Dyscypliny naukowe:
nauki o polityce i administracji; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Katedra Stosunków Międzynarodowych

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 303

Telefon: 683284773

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk