PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Katarzyna Dziuba

Dyscypliny naukowe:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-2607-6447

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Grafiki - Pracownia Grafiki Cyfrowej

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a Zielona Góra

Pokój: 206

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska