PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Arkadiusz Świadek

Dyscypliny naukowe:
nauki o zarządzaniu i jakości; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-5566-3114

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 109

Telefon: 3280000

Adres E-mail:

Strona www: www.wez.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke
Pełnione funkcje: