PERS - System Informacji o Pracownikach

Renata Galant

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Centrum Symulacji Medycznej

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2 Zielona Góra

Pokój: 209

Telefon: 683283289

Telefon: 3289

Adres E-mail:

Strona www: www.wlnz.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: