PERS - System Informacji o Pracownikach

Centrum Symulacji Medycznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik MBA Agnieszka Żeromska-Michniewicz
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!