PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Paweł Majdzik

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 327a

Telefon: 683282278

Fax: 683384751

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann