PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Paweł Majdzik

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 327a

Telefon: 683282278

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann