PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Anna Wróblewska-Kurdyk

Dyscypliny naukowe:
nauki biologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-9947-952X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Botaniki i Ekologii

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 507

Telefon: 683282483

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin