PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Marcin Mrugalski

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-3078-411X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Informatyki Technicznej

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 108

Telefon: 683283290

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prorektor ds.Nauki i Współpracy z Zagranicą