PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. arch. Wiktor Bosowski

Dyscypliny naukowe:
architektura i urbanistyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-3232-9965

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki / Pracownia Kształceia Plastycznego

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 306

Telefon: 683287803

Telefon: 789442250

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Bożena Płoszaj-Kobyłecka