PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Karol Dąbrowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Dyrektor

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką / Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 03F

Telefon: 789441359

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 316

Telefon: 3282469

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: