PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr Roberto Mignani

Dyscypliny naukowe:
astronomia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-8685-583X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila / Zakład Astrofizyki

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Uwagi: Urlop bezpłatny do 28 lutego 2022 r.

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: