PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Paulina Lechocka

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Mechaniki Budowli

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 414

Telefon: 683282636

Telefon: 789441756

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral