PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Klaudia Kasowska

ORCID: 0000-0002-5421-064X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 328

Telefon: 3283256

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: