PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Marta Gortych

Dyscypliny naukowe:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5177-2287

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / I.Inżynierii Środowiska-Zakład Kształtowania Środowiska

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15 Zielona Góra

Pokój: pokój 119

Telefon: 2612

Strona www: M.Gortych@iis.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: