PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Agnieszka Mackiewicz

Dyscypliny naukowe:
inżynieria biomedyczna; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 315

Telefon: 683282547

Adres E-mail:

Uwagi: Opiekun kierunku Inżynieria Biomedyczna - rok rozpoczęcia studiów: 2020/2021.

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska