PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Małgorzata Stuce

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Kanclerz / Dział Inwestycji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: