PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Inwestycji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr inż. Małgorzata Stuce
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr inż. Małgorzata Stuce
Brak studentów studiów doktoranckich!