PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Andrzej Pieczyński

Dyscypliny naukowe:
informatyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-1389-6059

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Automatyki i Robotyki

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 103

Telefon: 683282205

Fax: 683270382

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.uz.zgora.pl/rozwoj/

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
Prorektor ds. Rozwoju i Finansów