PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Aneta Klorek-Górna

Stanowisko: Inspektor ds. ochrony ppoż

Jednostka: Kanclerz / Dział BHP

Adres: C-01 - Dom Studenta nr 1 "Rzepicha", Podgórna 50b, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 18

Telefon: 609797757

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować: