PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Aneta Klorek-Górna

Stanowisko: Inspektor ds. ochrony ppoż

Jednostka: Kanclerz / Dział BHP

Adres: A-05 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50d, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 15

Telefon: 609797757

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: