PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział BHP

Adres:
Dom Studenta nr 1 "Rzepicha"
Podgórna 50b Zielona Góra
65-246 Zielona Góra
Pomieszczenie: 17, 20

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr inż. Beata Zawadzka
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!