PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Bartłomiej Najbar

Dyscypliny naukowe:
nauki biologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0963-8409

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Zoologii

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 520

Telefon: 683287862

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin