PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Magdalena Steciąg

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6360-2987

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 11

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/pracownicy/prof-uz-dr-hab-magdalena-steciag

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: